Stowarzyszenie Oswiatowców Polskich Oddział w Zamościu
Dzisiaj jest:
  WWW WebMark
Roztoczańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
w Zamościu
 SOP| Technikum Lotnicze| Technikum Informatyczne| Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie| Kursy i Szkolenia|
 
[Rozmiar: 6826 bajtów]

 .: Policealne Studium                Lotnicze
       we Wrocławiu
       zawód:

Technik mechanik lotniczy

Technik awionik  
 

 .: Policealne Studium
    Eksploatacji portów            i terminali       

specjalności:

Lotniczych

Kolejowych

Transportowych
 


 .: Policealne Studium
          Turystyczno-          Hotelarskie
zawód:

Technik Hotelarstwa
 


 .:       Integracja, edukacja  i szansa na pracę - Start Biznes
                    
dowiedz się więcej

Intergracja, edukacja i szansa na prace - Start Biznes
 
 .:                      Policealne Studium Lotnicze we Wrocławiu
[Rozmiar: 9303 bajtów] Kształci w zawodach

Technik mechanik lotniczy samolotów i śmigłowców

Technik awionik samolotów i śmigłowców
Nauka w Studium trwa 2,5 roku w systemie dziennym i kończy się zdobyciem zawodu technika

                          

szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

                     Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
 50-527 Wrocław, ul.Dawida 5/7 tel/fax 084-639-79-66,
kom 694-330-240 e-mail: sop@poczta.onet.eu

                              
 

 .:        Policealne Studium Eksploatacji Portów i Terminali
                                             we Wrocławiu


kierunek

Technik eksploatacji portów i terminali

Lotniczych


Kolejowych


Samochodowych


Morskich

Nauka w studium trwa dwa lata w systemie zaocznym i kończy się zdobyciem zawodu technika.


                    

szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

                     Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
 50-527 Wrocław, ul.Dawida 5/7 tel/fax 084-639-79-66,
kom 694-330-240 e-mail: sop@poczta.onet.eu
                                              
 


 .: Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie 2 letnie
Technik Hotelarstwa

Nauka w studium trwa dwa lata w systemie zaocznym


szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej


Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2006 w sekretariacie szkoły
        22-400 Zamość ul. Szwedzka 4a tel 084-639-79-66

               
 

 .: Kursy i szkolenia
Kurs wychowawców kolonii

Kurs kierowników kolonii

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Kurs kierowników obozów wedrownych

Kurs praca z dzieckiem dyslektycznym

Kurs praca z dzieckiem agresywnym

Kurs pilotów wycieczek

Kurs internet dla seniora

Syminarium ochrona informacji niejawnych

Kursy według potrzeb
 

 .: Kontakt z nami
    22-400 Zamość
ul.Szwedzka 4a
          tel
084-639-79-66
          fax
084-639-79-57

e-mail soprckz@neostrada.pl
 
Roztoczańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Zamościu
ul. Szwedzka 4a
22-400 Zamość
tel 084-639-79-66   fax 084-639-79-57
e-mail soprckz@neostrada.pl